Det Goda Livet

Oanvänd logo för Det Goda Livet.

Det Goda Livet är en ideell förening som finns i Malmö, deras mål är att sprida kunskap och bygga nätverk för att främja folkhälsan.