Det Goda Livet

Illustrator

Det Goda Livet är en ideell förening som finns i Malmö, deras mål är att sprida kunskap och bygga nätverk för att främja folkhälsan.

En annan logo användes för projektet.

www.godalivet.org