Skepp o'hoj! Jag är

en fantastisk pappa, plankåkare och en super bra kompis…..

Markus Klavzar

och mitt namn är

Markus Klavzar och är grafisk formgivare.

Jag har en kandidatexamen i Materiell och Virtuell Design (120p) på Malmö Högskola K3 som är en utbildning i design med fokus på formgivning och visuell kommunikation.

Min utbildning och de projekt jag har haft har gett mig en gedigen kunskap inom områdena grafisk form, trycktekniker, webbtekniker och konceptutveckling. Jag har varit med och utfört projekt i alla storleksnivåer från design av trycksaker, webbsidor och konceptuella väggmålningar.